СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Проверка на техническото състояние на Главна напорна деривация на ВЕЦ “Пасарел”.

Съобщение относно ремонт на пл. „България“

Важно съобщение във връзка с предстоящото миене на уличните платна, площадите и другите територии, предназначени за обществено ползване на територията на Столична община.

Важно съобщение!

Стартира обучение на ученици за бизнес стратегии към Столична община

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ АТЕЛИЕ

Прием на ученици в 1 клас за учебната 2017 / 2018г.

На 30.03.2017 от 16:00 в сградата на Район „Триадица“ ще се проведе извънредно заседание на ОС за кв. манастирски ливади. Заповядайте.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАКОВА

Новини и Събития