Съобщение във връзка с приключване на публично оповестени конкурси

Кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 г.

Обществен съвет към Кмета на СО – Район „Триадица“

Проект за преномерация и проектна номерация на административните адреси на територията на район „Триадица“ – Столична община

На 13.04.2016 г. „Софийска вода“ ще започне подмяна на канал и водопровод в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Неофит Рилски“

Пролетно почистване на София

Инициатива за създаване на Обществен съвет – район „Триадица“

Уважаеми живущи на ул. „Цар Асен“

Уважаеми жители на кв. „Гоце Делчев“

Обща приемна в район „Триадица“

Обръщение на кмета

През 2016 година ще работим за по-компетентна, по-ефективна и по-прозрачна администрация.

Аз и моят екип ще изслушваме всеки от вас и ще работим за разрешаването на всеки поставен проблем в рамките на делегираните ни правомощия.

Ще помагаме на всяка Ваша инициатива, която би направила район „Триадица“ още по-добро място за живеене за нас и нашите деца.

Новини и Събития