Зимно предизвикателство 2016

Обща приемна в район „Триадица“

Ваканционни игри в музея „Земята и хората“

Организация на движението във връзка с изграждането на трета метролиния

СЪОБЩЕНИЕ на СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – СОФИЯ

Обръщение на кмета

През 2016 година ще работим за по-компетентна, по-ефективна и по-прозрачна администрация.

Аз и моят екип ще изслушваме всеки от вас и ще работим за разрешаването на всеки поставен проблем в рамките на делегираните ни правомощия.

Ще помагаме на всяка Ваша инициатива, която би направила район „Триадица“ още по-добро място за живеене за нас и нашите деца.

Новини и Събития