На 15.09.2017 г. в училищата и детските градини на Район „Триадица“ беше открита новата учебна 2017-2018 година.

Подаване на оферти за избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери – конкурс

Проект за организация на движението на кв. „Гоце Делчев“

СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Проверка на техническото състояние на Главна напорна деривация на ВЕЦ “Пасарел”.

Съобщение относно ремонт на пл. „България“

Важно съобщение във връзка с предстоящото миене на уличните платна, площадите и другите територии, предназначени за обществено ползване на територията на Столична община.

Важно съобщение!

Новини и Събития