Съобщение за представяне на Концепция за разширение на бул. “Тодор Каблешков”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЛЕТНИЯ РАБОТЕН ГРАФИК НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Уважаеми жители на квартал „Манастирски ливади“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Схеми за посочност за обществено обсъждане

Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с „Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – публична общинска собственост, находящо се гр. София, СО Район „Триадица“, ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения и застроена площ от 60 кв. метра“.

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Ученици от район „Триадица“ подариха мартеници на евроделегатите

Новини и Събития

Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, string given in /home/triaditz/public_html/wp-content/plugins/banner-ads-rotator/includes/bar-functions.php on line 321