ПРОЕКТ “ДВИЖИ СЕ БЕЗОПАСНО ПО ПЪТИЩАТА“

Обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София

5 октомври – Международен ден на учителя

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.09.2017 г. в училищата и детските градини на Район „Триадица“ беше открита новата учебна 2017-2018 година.

Подаване на оферти за избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери – конкурс

Проект за организация на движението на кв. „Гоце Делчев“

СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Новини и Събития