14.12 2020

Служителите на Столичен инспекторат – район „Триадица“ са съставили пореден акт за горене на отпадъци. Става дума за неограден имот на ул. „Григор Чешмеджиев“ в кв. “Манастирски ливади-изток“. На извършителя е съставен акт като санкциите по реда на Наредбата за управление на отпадъци и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО за физическо лицеа са в размер от 100 до 5 000 лева.

Район „Триадица“ ще установи по административен ред собственика на имота, за да му бъде дадено предписание да не допуска такъв тип замърсяване.