Европейски фондове и проекти

От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на ЕС и има възможността да участва като равнопоставен партньор на Съюза в реализирането на политиките на Общността. Едно от големите предимства и пре­диз­викателства пред всяка страна – членка на ЕС, включително и нашата, е възможността за използване на фондовете на ЕС. Еврофондовете имат съществено значение за развитието на София, на Софийска област и на България, особено в ситуацията на финансовата криза от последните няколко години.

Тук ще представяме проектите, в които участва район „Триадица“ и ще публикуваме актуална информация за тях.