Проект „Независим Живот“

 

 

 

Промяна в открита процедура по ЗОП: „Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания“

Открита процедура по ЗОП: „Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания“