ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019


ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ СИК, публикувано на 20.05.2019г.


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че имате възможност да подадете по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс:

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс);
  • Декларация от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден (чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 от Изборния кодекс).

За да се използват електронните услуги ИЗБОРИ, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.


Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че имате възможност да подадете по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс:

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс);
  • Декларация от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден (чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 от Изборния кодекс).

За да се използват електронните услуги ИЗБОРИ, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.


Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че интернет страницата на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

– Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
– Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
– Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“


ПОКАНА ДО ПП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИ НА СИК


С указ № 53 от 19.03.2019 г. Президентът на Република България насрочва 26 май 2019 г. за дата на провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, обн. в ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г.


Образуване на избирателни секции на територията на Столична община във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.


Централна избирателна комисия

https://www.cik.bg/


23-ТА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ е назначена с Решение № 47-ЕП/03.04.2019 г.  на Централна избирателна комисия

Седалище и адрес за кореспонденция с 23. РИК:

Заседателна зала (стая 301), етаж 3 в административната сграда на район „Триадица”, находящо се в гр. София, ул. „Алабин” № 54

Интернет адрес на Комисията:

https://rik23.cik.bg/ep2019


Заявления и декларации за граждани по Изборния кодекс

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в избирателен списък – част II при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място


Информация във връзка с Избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. можете да намерите и на сайта на Столична община.