Парламентарни избори 2021

Заповед № СОА21-РД09-390/04.03.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС-2021 г.

Приложение № 1 – Места за поставяне на агитационни материали

Е-ПОРТАЛ ЗА УСЛУГИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Разработени електронни услуги във връзка с изборите за НС на 4 април 2021 г.

Във връзка с провеждането на избори за НС на 4 април 2021 г. Държавна агенция „Електронно управление“ публикува нови разработени услуги чрез единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги


Услугите, от които можете да се възползвате онлайн, са следните:
 

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето – Приложение № 1  към Решение № 2159-НС  от 2 март 2021 г.

Срок за подаване от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Районна избирателна комисия София 23. ИР

Адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска” № 31 – 33, ет. 2, зала 1

Телефон: 02 9377524
Председател: 0877 495653

email: rik23@cik.bg
website: rik23.cik.bg

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Председател: Живка Василева Котева
Секретар: Полина Василева Витанова


ЗАПОВЕД № СОА21-РД09-261/12.02.2021 г. на кмета на Столична община
за образуване на 1 566 избирателни секции на територията на Столична община за изборите за народни представители
за Народно събрание – 2021 година – тук

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ


УВЕДОМЛЕНИЕ за провеждане на публични консултации за съставите на секционните избирателни комисии на територията на район „Триадица“ на 22 февруари 2021г./понеделник/ от 14:00 часа в стая 301/заседателна зала/, етаж 3 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 54.


Районната администрация приема и обработва писмени заявления и искания по Изборния кодекс, при следните срокове:

 -заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 14 –НС/ – 20.03.2021г. и 29.03.2021г.;

-заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес чл.36, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 12 –НС/  – 20.03.2021г;

– заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място по чл.34 от ИК /Приложение 18 –НС/   – 20.03.2021г;

– заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК чл.39, ал.2 -6 от ИК /Приложение 10 –НС/  – 02.04.2021г.;

-заявление  за вписване в избирателните списъци по чл.27, ал.3 и ал.4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК /Приложение 9 –НС/  – 02.04.2021г.;

-заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък по чл.43, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 8 –НС/  – 27.03.2021г.

 -заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание  по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК /Приложение 11 –НС/  – 02.04.2021г.

-заявление  за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК /Приложение 13 –НС/  – 04.04.2021г.

лице за контакт: Ефимия Мирчева – началник отдел АОН, тел. 02/8054114