Парламентарни избори 2021График за раздаване на изборни книжа и материали на членовете на СИК в район „Триадица“ .ТУКУведомявам Ви, че на страницата на 23 РИК е публикувано съобщение, съдържащо информация за предстоящото  обучение на членовете  на СИК.

Обучението ще се осъществи  чрез он-лайн платформата MS TEAMS на Microsoft

на 28.03.2021г., неделя, от 11 часа  и  на 30.03.2021г., вторник от 19 часа.

РИК 23 ще публикува допълнителен линк за включване в обучението . ТУКАдминистрацията на СО – район „Триадица“ уведомява гласоподавателите, че всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на районната администрация с адрес гр.София,ул.“Алабин“№54 ,се приемат заявления, както следва:

 -заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 14 –НС/ – 20.03.2021г. и 29.03.2021г.;

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето – Приложение № 1  към Решение № 2159-НС  от 2 март 2021 г.

Срок за подаване – от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Администрацията ще приема заявления на място включително на 27.03.2021г. (събота) от 08:30ч. до 17:00ч. както и на електронната поща triaditza@triaditza.org


УВЕДОМЛЕНИЕ провеждане на публични консултации за съставите на подвижните секционните избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолацияна територията на район „Триадица на 19 март 2021г./петък/ от 10:00 часа в стая 301/заседателна зала/, етаж 3 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 54.


Заповед № СОА21-РД09-390/04.03.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС-2021 г.

Приложение № 1 – Места за поставяне на агитационни материали


Е-ПОРТАЛ ЗА УСЛУГИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето – Приложение № 1  към Решение № 2159-НС  от 2 март 2021 г.

Срок за подаване от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Районна избирателна комисия София 23. ИР

Адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска” № 31 – 33, ет. 2, зала 1

Телефон: 02 9377524
Председател: 0877 495653

email: rik23@cik.bg
website: rik23.cik.bg

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Председател: Живка Василева Котева
Секретар: Полина Василева Витанова


ЗАПОВЕД № СОА21-РД09-261/12.02.2021 г. на кмета на Столична община
за образуване на 1 566 избирателни секции на територията на Столична община за изборите за народни представители
за Народно събрание – 2021 година – тук

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ


УВЕДОМЛЕНИЕ за провеждане на публични консултации за съставите на секционните избирателни комисии на територията на район „Триадица“ на 22 февруари 2021г./понеделник/ от 14:00 часа в стая 301/заседателна зала/, етаж 3 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 54.


РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЕМА И ОБРАБОТВА ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ИСКАНИЯ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ПРИ СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ:

Администрацията на СО – район „Триадица“ уведомява гласоподавателите, че всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на районната администрация с адрес гр.София,ул.“Алабин“№54 ,се приемат заявления, както следва:

 -заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 14 –НС/ – 20.03.2021г. и 29.03.2021г.;

-заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес чл.36, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 12 –НС/  – 20.03.2021г;

– заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място по чл.34 от ИК /Приложение 18 –НС/   – 20.03.2021г;

– заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК чл.39, ал.2 -6 от ИК /Приложение 10 –НС/  – 02.04.2021г.;

-заявление  за вписване в избирателните списъци по чл.27, ал.3 и ал.4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК /Приложение 9 –НС/  – 02.04.2021г.;

-заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък по чл.43, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 8 –НС/  – 27.03.2021г.

 -заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание  по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК /Приложение 11 –НС/  – 02.04.2021г.

-заявление  за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК /Приложение 13 –НС/  – 04.04.2021г.

лице за контакт: Ефимия Мирчева – началник отдел АОН, тел. 02/8054114