ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017

 

КАРТА НА ИЗБОРНИТЕ СЕКЦИИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗВЕНАТА НА ОТДЕЛ „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ КЪМ СДВР

 

Транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден

 

Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден (26.03.2017 г.) ще се реализира от дирекция „Транспорт“ в Столична община.

Предварителни заявки се подават към отдел „Транспортно обслужване”, Дирекция „Транспорт” при Столична община на безплатен за гражданите телефон номер  0800 20 720 и на телефон 02 904 1351 , както следва:

на 25.03.2017 г. от 7:00 до 20:30 ч. и на 26.03.2017 г. от 7:00 до 19:30 ч.


ГРАФИК НА СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И 23 – РИК СОФИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СИК ,  ССИК И ПСИК  НА 25.03.17г./събота/– от 08.00 ч. до 17.00 ч.


УВЕДОМЛЕНИЕ до избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение за предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с организацията на подготовката и провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на Република България насрочени за 26.03.2017 г. Ви уведомяваме, че обучението от 23 РИК на членовете на секционните избирателни комисии за район „Триадица“ ще се проведе на 20.03.2017 г. /понеделник/ от 18.00 часа в зала № 6 на НДК, находяща се на партерния етаж от южната страна на сградата.


Централна избирателна комисия – Разяснителна кампания

 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ЗАПОВЕД № РТР17-РД56-42/16.02.2017

Местата и адресите за обявяване на предварителните избирателни списъци, вкл. част І на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, както следва:


ПРИЛОЖЕНИЕ №8 от Заповед № СОА17-РД09-191/03.02.2017 г., изменена със Заповед № СОА17-РД09-219/16.02.2017 г. на Кмета на Столична община:

СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“ от сайта на СО


Уведомление за провеждане на консултации до парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени


Уважаеми съграждани,
уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 г. има промяна в номера и мястото на избирателната секция за следните адреси от територията на район „Триадица“. За повече информация вижте тук:


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 


ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване