Обява за касиер в счетоводство

Район “Триадица“ търси касиер в счетоводство /ТРЗ/

Основни  длъжностни задължения:

     Извършва касови операции.

  1. Изготвя ведомости за работни заплати и граждански договори.
  2. Изготвя удостоверения (образец УП 2), служебни бележки по изплатените от касата възнаграждения.
  3. Представя ежемесечно информация на магнитен носител в НАП за начислените заплати и внесените социални и здравни осигуровки на служителите.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – средно, средно специално;
  • Компютърни умения MS Office, Internet ;
  • Способност да организира собствената си работа;
  • Способност да работи ефективно в екип;
  • Предимство е познаването на програма “Омекс“, система „Акстър“;

Район  “Триадица“ предлага:

  • Трудов договор;
  • Пълно работно време;

Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.

Автобиографии изпращайте на e-mail: t.pavlov@triaditza.org