Контакти

Адрес

София
ул. Алабин 54

triaditza@triaditza.org

Важни телефони

 • Секретар на района
  02/80 54 109
 • Екология
  02/80 54 152/3
 • Деловодство
  02/80 54 124/6
 • Главен архитект
  02/80 54 170
 • ЕСГРАОН
  02/80 54 117/9
 • Контрол по строителството
  02/80 54 160
 • Регистрация и контрол на търговската дейност
  02/80 54 179
 • „Връзки с обществеността“

Press@triaditza.org