Други образователни институции

На територията на район „Триадица“ се намират:

Медицинският университет – София – най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа.
Университетските болници – Медицинският университет е неразривно свързан със университетските болници. Макар и придобили самостоятелност в хода на здравната реформа, там продължава да се провежда качествено образование. Университетските преподавателите и специалистите, работещи в тях, се радват на изключително висок авторитет. Те са едни от най-търсените и уважавани специалисти в страната, със собствено място в медицинското образование и практика. В момента Медицинския университет ползва за обучение на своите студенти базите на 13 университетски болници, от които на територята на район „Триадица“ се намират: