Читалища и библиотеки

Читалището е типично българска обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност. Обикновено читалищата се състоят от библиотека и клуб по интереси където се развиват най-различни дейности от любителски школи по музика, танци, спорт, чужди езици,театър, литературни четения, отбелязване на обществено значими събития за града и празници. На територията на район „Триадица се намират 4 читалища:

  • „Д-р Петър Берон“ – Емблематични за читалището са: Хорово общество „Христина Морфова – Български славей”, Младежки танцов състав „ЖАР”, и Балетно студио „Красимира Колдамова”. Към читалището музикална школа, школа за спортни танци, школа за изобразително изкуство, професионален камерен оркестър Колегиум Музикум „Банкя” и др.
  • Димитър Динев“ – В читалището функционират няколко школи: музикална, езикова, за танцово изкуство, за изобразително изкуство, групи за автентични хора и библиотека.
  • “Иван Денкоглу” – През 1867 г. са положени основите на най-старото читалище в София. В читалището функционират няколко школи: езикова, музикална, по живопис, по спортни танци и др. Създадени са няколко хора: Хор на момчетата „Гусларче”, Младежки хор „Гуслари”, Представителен мъжки хор „Гусла”.
  • „Светлина“ – Читалището е основано през 1940 г. Към него има създадени библиотека, танцов състав, театрална и вокална група, езикови курсове, други школи и състави. В читалището функционира радиоклуб „LZ1KZX”, където можете да развиете или усъвършенствате познанията си по радиотехника, радиотелеграфия и радиозасичане. Издържалите изпит получават лиценз за радиолюбителска дейност.