Как да кандидатстваме?

  1. Необходимо е да се създаде Сдружение на собствениците;
  2. Регистрация в районната администрация –  регистрация на Сдружение на собствениците;
  3. Регистрация в Агенция по вписванията – БУЛСТАТ;
  4. Събрание във връзка с вземане на решение за кандидатстване за програмата за енергийна ефективност – Протокол 9
  5. Подаване на заявление в районната администрация за интерес и финансова помощ:
  6. В 30 дневен срок Вашето заявление ще бъде изпратено и разгледано в Столична община от районната администрация
  7. Възможно е в този период да се изискат корекции и/или допълнителни документи
  8. При одобрение се сключва договор между Сдружението на собствениците и Кмета на СО

Заявлението се подава в Деловодството на район “Триадица”.

Следващите стъпки  са в компетенцията на Дирекция „Направление архитектура и градоустройство“ в Столична община.