Главен архитект

Главен архитект – арх. Иван Шишков
тел. 02/80 54 170, e-mail: i.shishkov@triaditza.org
Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 – 12:00 и четвъртък от 14:00 до 16:00ч.