Административно обслужване на населението

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО“

I. ЕСГРАОН етаж 1, Зала № 101, тел : 02/98 16 203, 02/80 54 117, 02/80 54 118 и 02/80 54 119;

Работно време с граждани всеки работен ден: 8:30 – 17:00 ч.; в часовете 12:00 – 13:00 ч. и 16:00 – 16:30 ч. прием на едно гише.