Секретар на комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Секретар на „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“:

Радка Близнакова – тел. 02/80 54 138
Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00 ч.

Възможност за сваляне наФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ- СО- РАЙОН “ТРИАДИЦА” 

Изтегли файл