Отбранително – мобилизационна подготовка и защита при бедствия

Главен специалист – Георги Георгиев – тел.: 02/80 54 193 e-mail: georgiev_triaditza@abv.bg

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00 ч.

Възможност за сваляне на: ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА  НА“ОТБРАНИТЕЛНО – МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ“

Изтегли файл