Специализирана администрация

Отдел „Социални политики“

Радка Петкова-Близнакова – началник отдел
тел. 02/80 54 138
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00 ч.


Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“

арх. Веселина Хитрова-Ангелова – началник отдел
02/80 54 134, e-mail: v.angelova@triaditza.org
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00 ч.

Административни услуги


Отдел „Инвеститорски контрол и инженерна инфраструктра“

инж. Елена Димитрова – началник отдел
тел. 02/80 54 150; e-mail: e.dimitrova@triaditza.org
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00 ч.

Административни услуги


ЕКОЛОГИЯ

Инж. Силвия Владимирова

Мина Йоргова
тел. 02/80 54 152; 02/80 54 153
Приемно време: вторник: 9.00 – 12.00 ч. и четвъртък: 13.00 – 17.00 ч.

Административни услуги