Специализирана администрация

Отдел „Социални политики“

Радка Петкова-Близнакова – началник отдел
тел. 02/80 54 138
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.


Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“

арх. Вангел Михалев – началник отдел
02/80 54 134, e-mail: v.mihalev@triaditza.org
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.

Административни услуги


Отдел „Инвеститорски контрол и инженерна инфраструктра“

инж. Елена Димитрова – началник отдел
тел. 02/80 54 150; e-mail: e.dimitrova@triaditza.org
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00 ч.

Административни услуги


ЕКОЛОГИЯ

Инж. Силвия Владимирова 02/80 54 152

Приемно време: вторник 9:00 до 12:00 и четвъртък 14:00-16:00

Мина Йоргова
тел. 02/80 54 152; 02/80 54 153
Приемно време: вторник: 9.00 – 12.00 ч. и четвъртък: 14.00 – 16.00 ч.

Административни услуги