Финансов контрольор

Финансов Контрольор –
тел.: 02/80 54 190

Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 14:00 ч. до 16:00ч.