Сгради за настаняване на пострадалото население

Сгради за настаняване на пострадалото население / бременни, кърмачки, майки с деца до 7 години, самотни възрастни хора и хора с увреждания/  – разпределение по пунктове, възможности за настаняване и описание на границите, за които отговарят пунктовете – изтегли файл