Кмет

nikolay_terziev_kmet_triaditza_sofia_obhstina_kmet

С решение № 1320-МИ София от 03.11.2015, Общинската избирателна комисия обявява за избран за кмет на административен район „Триадица“ инж. Николай Стоянов Терзиев.

Телефон за връзка – 02 80 54 101;
e-mail: n.terziev@triaditza.org
Приемно време с граждани: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч., етаж 2, стая 207, след предварително записване на тел.  02 80 54 101.