Прием

ПРИЕМНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ :

Всеки понеделник, сряда и петък, от 14:00 до 16:00 ч., етаж 2, стая 207.

Предварително записване за прием :

Телефон за връзка – 02 80 54 101;
e-mail: d.bozhilov@triaditza.org