Прием

ПРИЕМНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ :

Всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч., етаж 2, стая 207

Предварително записване за прием :

Телефон за връзка – 02 80 54 101;
e-mail: n.terziev@triaditza.org

ОБЩ ПРИЕМ

Уважаеми граждани на район “ Триадица“ , град София,
г-н Димитър Главчев – депутат в  44-то Народно събрание на РБ, г-н Михаил Владов и г-жа Ирина Йорданова – общински съветници в СОС от район „Триадица“ и г-н инж. Николай Терзиев – кмет на район “ Триадица“- СО организират обща приемна по всички проблеми на гражданите – всяка последна сряда от месеца, от 17:00 ч. до 18:00 ч.  в сградата на район “ Триадица“.

Предварително записване за приема чрез телефони 02 80 54 101; 0884 800 546