Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР – за реконструкция и изграждане на шест детски площадки, находящи се на територията на СО район „Триадица“, по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Инженеринг за реконструкция и изграждане на две детски площадки в ж. к. „Иван Вазов“ Обособена позиция №2 „Ремонт и реконструкция на две детски площадки в ж. к. „Стрелбище“ Обособена позиция №3 „Инженеринг за реконструкция и изграждане две детски площадки в ж. к. „Гоце Делчев“, публикувано на 28.04.2017г.