Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 16.03.2017г. Предмет на поръчката: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията па район Триадица по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на район Триадица”; Обособена позиция №2: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на кв. „Кръстова Вада“ – район Триадица”.