Обява с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект:„МОСТ В КВ. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ“ – ИЗТОК, УЛ. „ТОДОР ДЖЕБАРОВ“, публикувана на 07.06.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти , публикувано на 27.06.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана обява

Указания за участие в обществена поръчка

Методика

EEДOП

ЕЕДОП

Декларация по чл. 39

Декларация по чл. 102

Декларация за срок на валидност

Декларация условия на договор

Предложение за изпълнение на поръчката

Ценова оферта

Приложение 7

Проект на договор

Технически спецификация мост Тодор Джебаров

Документи  мост по ул.  Тодор Джабаров