15.05 2020

Важно съобщение!

 

Със заповед на министъра на здравеопазването от 0.00 ч. на 18.05.2020 г. отварят врати търговските центрове тип МОЛ. На територията на „Триадица“ се намират МОЛ „България“, МОЛ „Парадайс“ и „Park centre“, което го прави районът с най-много обекти от този тип!

Съгласно заповедта на здравния министър продължава да важи забраната за посещения на ресторанти и заведения за обществено хранене на закрито, включително и в моловете, освен ако там нямат отделен вход и пространство на закрито!

Детските градини и яслите, както и училищата и университетите също няма да възобновят дейността си!

Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия както на открито, така и на закрито.

Театрите, концертите и сценичните прояви на закрито са забранени, с изключение на музеи, галерии, библиотеки и кина и то при спазване на определени условия, гарантиращи опазването на здравето на посетителите.

Продължава да действа и забраната за свиждания в лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги

От 18.05.2020 г. възобновяват дейността си и фитнес залите, но за не повече от 10 човека в група и не повече от 1 човек на 4 кв.м.