17.12 2020

През следващите три седмици фирмите по разделно събиране на отпадъци ще работят с увеличена честота, съобщават от Столичния инспекторат. Това се налага заради увеличаването на количеството на опаковките, които гражданите изхвърлят както в съдовете за разделно събиране, така и в предвидените за битов отпадък.

Предвидено е да се извършва и допълнително обслужване на цветните контейнери и почистване на районите около тях. Въпреки засиленото сметосъбиране, при изхвърлянето на отпадъците си жителите на район „Триадица“  трябва да се съобразяват с графика за нашия район. Санкциите за смесване на болкуци и нерегламентираното изхвърляне са в размер от 300 до 1000 лева и инспекторите от Столичен инспекторат- район „Триадица“ извършват постоянен контрол.

По-големите по обем кашони, кутии и др. отпадъци от опаковки трябва да бъдат приведени във възможно най-малък обем преди да бъдат поставени в контейнерите.