ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Необходими документи за кандидатите за преброители:

Заявление за преброител и контрольор

Образец на автобиография

Съгласие за обработване на лични данни

Критерии за подбор на преброители и контрольори

НСИ преброители съобщение

Заповед на Председателя на НСИ за определяне на цени и ставки за дейностите по преброяването

Важно съобщение!

За въпроси,свързани с кампанията по преброяването на населението, можете да търсите: call centre 02/9078 430

 

Набират се допълнителни преброители и контрольори за

Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове – София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в Северозападна България.

 

В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

 • Първи етап – чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.
 • Втори етап – чрез посещение на преброител на домакинствата – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Във връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, Общинска преброителна комисия – район „Триадица“ обявява подбор на преброители, контрольори и придружители.

Изисквания към кандидатите: 

 • Да са навършили 18 години;
 • Минимална степен на завършено образование – средно образование;
 • Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи:

 • Заявление (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи);
 • Документ, удостоверяващ IBAN;
 • Съгласие за обработване на лични данни (по образец).

Документите се приемат в административната сграда на район „Триадица“ на адрес: гр.София, ул. „Алабин” № 54, I етаж – стая 103 – „Деловодство“, до 30.10.2020 г.

 

В район “Триадица“ ще бъдат ангажирани 206 преброители и 42 контрольори.

С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор, след което ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация .

Образци на необходимите документи и допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на СО – район „Триадица“ в рубриката „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“, както и на страницата на Националния статистически институт.

ОДОБРЕНИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

 Заявление за преброител и контрольор

Образец на автобиография

Съгласие за обработване на лични данни

Критерии за подбор на преброители и контрольори

НСИ преброители съобщение

Заповед на Председателя на НСИ за определяне на цени и ставки за дейностите по преброяването