8.01 2021

Зам.-кметът по строителството на район „Триадица“ инж. Христо Вълчанов и специалисти от отдел „Инвеститорски контрол“ провериха изпълнението на новият тротоар на ул.“ Георги Измирлиев“ срещу 29 ДКЦ.

Обиколени бяха и останалите улици и тротоари, възложени от района през 2020 г. на фирма- изпълнител, с която районната администрация има сключен договор. Проверено бе гаранционното качество на строителните работи. Установени бяха малки проблеми, за които ще се напишат констативни протоколи и нередностите ще бъдат остранени.