Кариери


СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО/, В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“


Район „Триадица“ търси да назначи главен специалист-контрол по строителството в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“


Район “Триадица“ търси главен счетоводител „Образование“