Протоколи конкурси

2016


АРХИВ 2015


ПРОТОКОЛ 15Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м. ;павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 36, находящи се в район „Триадица“, кв. 387, подход към Военна болница (ул. „Георги Софийски“).


ПРОТОКОЛ 1 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 2, находящ се в район „Триадица“, кв. 254, м.“Зони-Г-Център“ (ул. „Позитано“, ул.“Княз Борис І“, ул. „Лавеле“).


ПРОТОКОЛ 2 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 1 индивидуален, с покрита площ oт 18 кв.м.) съгласно схема на група № 11, находящ се в район „Триадица“, кв. 383, м. „Зони-Г-Център“ (бул. „Витоша“,бул. „Ген. Скобелев“).


ПРОТОКОЛ 3 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м. и павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 12, находящи се в район „Триадица“, кв. 334А, м. „Буката“ (бул. „Прага“).


ПРОТОКОЛ 4 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м. и павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 14, находящи се в район „Триадица“, кв. 387, подход към „Св. Екатерина“ (бул. „Пенчо Славейков“).


ПРОТОКОЛ 5 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м. и павилион № 3 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 17, находящи се в район „Триадица“, кв. 32, м.“Иван Вазов“ (бул. „Витоша“).


ПРОТОКОЛ 6 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 18, находящ се в район „Триадица“, кв. 42,м. „Иван Вазов“ (ул. „Янко Забунов“).


ПРОТОКОЛ 7 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №4 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.павилион №5 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 23, находящи се в район „Триадица“, кв. 111, м. „Стрелбище“ (бул. „П. Ю. Тодоров“).


ПРОТОКОЛ 8 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 29, находящ се в район „Триадица“, кв. 111,м. „Стрелбище“ (ул. „Нишава“, ул. „Костенски водопад“).


ПРОТОКОЛ 9 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 30, находящи се в район „Триадица“, кв. 1, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Костенски водопад“).


ПРОТОКОЛ 10 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 31, находящи се в район „Триадица“, кв. 158, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Костенски водопад“).


ПРОТОКОЛ 12 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 33, находящ се в район „Триадица“, кв. 53, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Ген. Кирил Ботев“).


ПРОТОКОЛ 13 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.павилион №4 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 34, находящи се в район „Триадица“, кв. 133, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Тодор Каблешков“).


ПРОТОКОЛ 14 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 35, находящи се в район „Триадица“, кв. 387, м. „Медицинска академия“ (бул. „Акад. Иван Гешов“) – до Центъра по хигиена.


ПРОТОКОЛ №09-2-71-1 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №4 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.павилион №5 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 23, находящи се в район „Триадица“, кв. 111, м. „Стрелбище“ (бул. „П. Ю. Тодоров“).


ПРОТОКОЛ №09-2-71-2 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №4 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.павилион №5 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 23, находящи се в район „Триадица“, кв. 111, м. „Стрелбище“ (бул. „П. Ю. Тодоров“).


ПРОТОКОЛ №09-2-74-1 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 31, находящи се в район „Триадица“, кв. 158, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Костенски водопад“).


ПРОТОКОЛ №09-2-76-1 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 32, находящ се в район „Триадица“, кв. 158,м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Костенски водопад“).


ПРОТОКОЛ №09-2-78-1 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.павилион №4 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 34, находящи се в район „Триадица“, кв. 133, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Тодор Каблешков“).


ПРОТОКОЛ №09-2-78-2  Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.павилион №4 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 34, находящи се в район „Триадица“, кв. 133, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Тодор Каблешков“).


ПРОТОКОЛ №09-2-83-1  Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 38, находящ се в район „Триадица“, м. „Южен парк – ІІ част“ (бул. „Арсеналски“).


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ  Изтегли файл


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – УНИФИЦИРАН ПРОЕКТ  Изтегли файл