Съобщения на основание чл.61, ал.3 от АПК

 

Съобщение, публикувано на 01.08.2018г.

ДО ВИКТОР ЦВЕТАНОВ ЦАКОВ – СЪОБЩЕНИЕ – 09.03.2016