17.06 2020

Продължителна законова процедура по подготовката на излезлите от употреба автомобили да бъдат преместени пречи на всяка районна администрация да освобождава максимално бързо общинските терени от изоставените коли. За всеки излязъл от употреба автомобил се подготвя конкретна заповед за принудителното му преместване. Следва издирването на собственика, като се търси помощта на органите на реда за установяване на самоличността му или евентуални негови наследници. Когато бъде открит,  му се връчва изготвената заповед заедно с придружително писмо. Собственикът на изоставения върху общински терен автомобил има срок от пет дни от влизане в сила на заповедта да си я премахне доброволно колата. Ако не го направи, специално формирана комисия, съставена от районния еколог, служители на Столичния инспекторат и МВР отиват на място и вдигат автомобила.