Профил на купувача

В този раздел можете да намерите информация за обявените обществени поръчки от район „Триадица“

Лице за контакт:
Телефон: 02/80 54 104
Факс: 02/981 1791
e-mail: