10.11 2020

 От РУО София-град са изпратили писмо до директорите на училищата в София, в което се съобщава, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 , на която психолози ще отговарят на въпроси на учители, родители и ученици във връзка с COVID-19.

Психолозите от РЦПППО ще дежурят на горещия телефон по график, така че нуждаещите се от психологическа консултация от дестинация да получат подкрепа и професионално консултиране в създалата се сложна ситуация при разпространението на коронавируса у нас.

 На територията на район „Триадица“ има 8 общински и 3 държавни училища, като повечето от тях се нареждат сред най-желаните в София.

График