17.03 2021

Важно съобщение!

Служба ЕСГРАОН на район „Триадица“ ще работи извънредно на 20.03.2021 г. /събота/ от 10:00 до 17:00 ч.. Тогава изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и издаване на удостоверение за гласуване на друго място във връзка с  изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Гражданите, които искат да се възползват от услугата, могат да го направят на първия етаж в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54.