16.12 2020

Със заповед на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов се създаде Районен съвет по образование. Председател е зам.-кметът Руслан Баждеков. В новоучредения Съвет членуват директорите на всички общински и държавни училища в района. Свой представител в Съвета има и  Дирекция „Образование“ на Столична община.

Проблемите, свързани с образованието на подрастващите и необходимостта от бързото им решаване, е приоритетна задача Районния съвет по образование. Директорите на учебните заведения изразиха готовността си за активно участие в работата на новосъздадения орган.