18.02 2019

До  г-жа Николина Здравкова,  Виолета Германова, Веска Иванова, Верослав Иванов и Димитър Димитров

Относно състоянието на сградата на ул. „Три уши“ №11, София.