20.09 2019

В изпълнение на т.45 от Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на Централната избирателна комисия  и излизането в служебен отпуск на кмета на район „Триадица“ –  инж. Николай Терзиев Ви уведомяваме, че от 24.09.2019г. ( вторник) ще бъде преустановен приемът му с граждани от района.

Обявеното работно и приемно време на останалите служители в районната администрация „Триадица“ не се променя.