Услуги

Услугите, извършвани от район „Триадица“, могат да бъдат заплащани в брой, в касата на районната администрация, или по банков път на следната банкова сметка:

за такси, услуги и наеми
IBAN  BG34SOMB91303124907901
BIC  SOMBBGSF