Деловодство

  • Извършва деловодна обработка на входящата и изходящата кореспонденция в района;
  • Осигурява и предоставя на гражданите необходимите бланки във връзка с административното обслужване.
  • Приема и регистрира заявления, искания и молби от граждани;