Екология


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/triaditz/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/triaditz/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/triaditz/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/triaditz/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС – Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район ,,Триадица” – гр. София ул.“Алабин“ №54.

 

 

Предстоящо събитие във връзка с „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди с твърдо гориво с екологични алтернативи“

 

Процедура по издаване на 24бр. заповеди за определяне на граници на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2021г.

Писмо

 

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

 

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС – Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район ,,Триадица” – гр.София.

Анкета:

Благодарим за отделеното време!

 

Програма „Зелена София“


Заповеди за принудително преместване на ИУМПС.1. ЗС05 За издаване на позволителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства –  Заявление – цена: 10лв./бр.

2. Издаване на дубликати на горепосочените документи и свидетелства – цена: 1.00 лв./ бр.

3. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – цена:

 • едра- 1.30 лв./куб. м./
 • средна- 1.00 лв./куб. м./
 • дребна-1.00 лв./куб. м./

4. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние – Заявление – цена:

 • едра- 1.00 лв./куб. м./
 • средна- 1.00 лв./куб. м./
 • дребна- 1.00 лв./куб. м./

5. За маркиране на дървесина в лежащо състояние – цена:

 • едра- 0.50 лв./куб. м./
 • средна- 0.50 лв./куб. м./
 • дребна- 0.50 лв./куб. м./

6. ЗС08 Издаване на регистрационен талон за ППС с животинска тяга – срок 30 дни – цена:  10 лв.

7. ЗС09 Съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” –  Заявление – цена:

 • за физически лица- 20 лв.
 • за юридически лица- 30 лв.

8. ЗС01 Издаване на разрешение за преместване на растителност- Заявление – срок: 30 дни – цена: 20 лв.

9. ЗС07 Експертна оценка на дървесна и храстова растителност – Заявление – срок: 30 дни – цена:

 • до 5 бр. дървета- 30 лв.
 • до 10 бр. дървета- 50 лв.
 • над 10 бр. дървета- 100 лв.

10. ЗС04 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство- Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.

11. Издаване удостоверение за сметоизвозване и сметосъбиране – Заявление – срок: 30 дни – цена: 10 лв.

12. Издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси – Заявление

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.