Е-район

В този раздел можете лесно да стигнете до електронните адреси чрез които са достъпни електронните услуги на Столична община и районните администрации, НАП, да подадете документи по електронен път за локално платено паркиране на ППС на живущите в жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране и Информационната система за обслужване на детските заведения на СО, можете да подадете сигнал или да изпратите Вашето мнение за работата на районната администрация.