Електронни услуги

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Гражданите и фирмите могат да търсят информация за електронните административните услуги, да изпращат заявления, декларации и писма, да изискват информация и да получават достъп до различни информационни системи.

Електронни административни услуги на Столична община

  • намерите информация за всички административни услуги с бланки за попълване;
  • подадете искане за извършване на електронни услуги;
  • направите справка за заявените от вас електронните услуги и техния статус;
  • сигнализирате за нередности;
  • споделите мнението си за качеството на извършените услуги.

Електронни услуги на НАП

Информационна система за обслужване на детските заведения

Електронно заявяване на винетен стикер за паркиране