Онлайн Деловодство

Уважаеми граждани,

това е страницата, чрез която ще може да получавате информация от деловодната система „Акстър“ на СО район „Триадица“.

Страницата е в процес на изграждане и все още не е с пълна функционалност.

НАПРАВЕТЕ СПРАВКА