МКБППМН

Правилник за дейността на МКБППМН:

Вътрешни правила:

План-програма:

Статут на обществен възпитател:

Консултативен-образователен център:

Бюлетин:

Бюлетин:

Бюлетин:

Презентация отчет

Презентации форум

Eмоционална интелигентност

Родителите и децата

Толерантност

Презентации работна среща

Покана работна среща

Работна среща

Презентации Тиймбилдинг 07.07.2020г.

Програма тиймбилдинг

Тиймбилдинг обучение

Пътуване към себе си 

Импулсивно поведение Триадица 07.07.2020г.

 МКБППМН

Кръгла маса

Кръгла маса

Покана кръгла маса 

Програма кръгла маса

Атр Ателие 

Диагностични средства 

Дигитално обучение

Удостоверение

ПД – Триадица


МКБППМН ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА

Участваха представители на РУО София-град, МВР, Дирекция „Социално подпомагане“, образователни институции, обществени възпитатели, университетски преподаватели, детска педагогическа стая, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.

кръгла маса 1

кръгла маса 2

СЕМИНАР ”Новите наркотични вещества – разпознаване и превенция”