ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ В УПИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ , В РЕЖИМ НА ТГО, КВ.7, м. „КРАСНО СЕЛО-СТРЕЛБИЩЕ-УРБАНИСТИЧЕН БЛОК 32 „/поземлен имот с КИ 68134.1003.92/, район „Триадица“, ул.“Боровец“, гр.София

Във връзка със съобразяването с пандемичната обстановка в страната представянето на визата ще се осъществи на 28.10.2021 г. от 18:00 ч. в дигитална среда чрез специализираната платформа CISCO WEBEX. Достъпът до линка ще бъде осигурен до 2 /два/ дена преди събитието.

Заключителното обсъждане на визата ще се състои на 24.11.2021 г. в дигитална среда посредством платформата CISCO WEBEX.

Документи във връзка с общественото обсъждане:

Заповед:

Проект на виза за проектиране:

Проект:

Комбинирана скица: