Покана за общо събрание на етажна собственост в кв. „Гоце Делчев“

СО-район „Триадица“ отправя покана за общо събрание на етажната собственост, находяща се на адрес: гр. София, кв. „Гоце Делчев“ №116. Събранието ще се проведе на 27.09.2019г. от 18.00 ч. Дневен ред и по-подробна информация можете да видите в линк ТУК.

„Подробна схема за поставяне на преместваеми обекти търговски и обслужващи дейности-павилиони“ -група 33

„Подробна схема за поставяне на преместваеми обекти търговски и обслужващи дейности-павилиони“ на основание на чл.56 от ЗУТ на територията на район „Триадица“, група 33 – павилион за закуски с адрес: кв.5, м.“Красно село-Плавателен канал“, ул. „Кирил Ботев“ одобрена на 19.01.2016 г. от Главния архитект на СО е в близост до училищен двор. С цел отдалечаване на същата от училищния двор е предложено, тя да бъде преместена в общински имот с идентификатор 68134.1006.981, кв.22, м. “Манастирски ливади-изток“.

Схемата вижте в линк ТУК:

Нова схема 33

Нова схема 39

 

„Подробна схема за поставяне на преместваеми обекти търговски и обслужващи дейности-павилиони“ – група 30 и нова група 40

„Подробна схема за поставяне на преместваеми обекти търговски и обслужващи дейности-павилиони“ на основание на чл.56 от ЗУТ на територията на район „Триадица“, група 30 – /поз.1-за вестници и поз.2-павилион за закуски и безалкохолни напитки/ с адрес: кв151, м.“Красно село-Плавателен канал“, уд. „Костенски водопад“ одобрена на 19.01.2016г и преодобрена на 01.03.2018г от Главния архитект на СО е в близост до 104 СУ „Захари Стоянов“. Предлагаме отпадането на поз.2-павилион за закуски и безалкохолни напитки от група 30 и обособяване на „Схема група № 40- павилион за закуски й безалкохолни напитки“ в УПИХV-91“за озеленяване и ресторант“, кв.119, м. “Красно село – Плавателен канал“, ул. „Деян Белишки“.

Схемата вижте в линк ТУК:

Нова схема 30

Нова схема 40

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Датата за провеждане на публични консултации за съставите на секционните избирателни комисии на територията на район „Триадица“ е на 18 септември 2019г./сряда/от 10:00 часа в стая 207, етаж 2 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Пълният текст на увудомлението вижте в линка: Уведомление РТР19-ИЗ10-14 от 13.09.2019г. и Шаблон, публикувано на 13.09.2019г.

 

Важно съобщение от „ЧЕЗ Електро България“ АД

Доставчикът на електроенергия – „ЧЕЗ Електро България“ АД оптимизира дейността си по отчитане на консумираната от клиентите електроенергия. Повече информация вижте ТУК.