Обучение на членовете на СИК

Уведомявам Ви, че на страницата на 23 РИК е публикувано съобщение, съдържащо информация за предстоящото  обучение на членовете  на СИК.

Обучението ще се осъществи  чрез он-лайн платформата MS TEAMS на Microsoft

на 28.03.2021г., неделя, от 11 часа  и  на 30.03.2021г., вторник от 19 часа.


РИК 23 ще публикува допълнителен линк за включване в обучението .ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Администрацията на СО – район „Триадица“ уведомява гласоподавателите, че всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на районната администрация с адрес гр.София,ул.“Алабин“№54 ,се приемат заявления, както следва:

 -заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 14 –НС/ – 20.03.2021г. и 29.03.2021г.;

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето – Приложение № 1  към Решение № 2159-НС  от 2 март 2021 г.

Срок за подаване – от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Администрацията ще приема заявления на място включително на 27.03.2021г. (събота) от 08:30ч. до 17:00ч. както и на имейл triaditza@triaditza.org

УВЕДОМЛЕНИЕ провеждане на публични консултации за съставите на подвижните секционните избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолацияна територията на район „Триадица на 19 март 2021г./петък/ от 10:00 часа в стая 301/заседателна зала/, етаж 3 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Спортен празник на стадион „Раковски“

Спортен празник на стадион „Раковски“ Индивидуални и групови тренировки за спортисти, деца и възрастни ще се състоят на стадион „Раковски“ в кв .“Иван Вазов“ на 7 ноември 2020 г. от 10 ч. до 13 ч. Своеобразният спортен празник има мисия да се съберат средства за изграждането на тренировъчна спортна площадка за деца с аутизъм. Събитието е част от националната проява „Треньори с мисия“. „Триадица“ подкрепя спорта. В спортния календар на района присъстват широка палитра от спортни мероприятия и изяви, на които е и съорганизатор.

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС – Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район ,,Триадица” – гр. София ул.“Алабин“ №54.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Във връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, Общинска преброителна комисия – район „Триадица“ обявява подбор на преброители, контрольори и придружители.

Изисквания към кандидатите: 

  • Да са навършили 18 години;
  • Минимална степен на завършено образование – средно образование;
  • Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография (по образец);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи);
  • Документ, удостоверяващ IBAN;
  • Съгласие за обработване на лични данни (по образец).

Документите се приемат в административната сграда на район „Триадица“ на адрес: гр.София, ул. „Алабин” № 54, I етаж – стая 103 – „Деловодство“, до 30.10.2020 г.

В район “Триадица“ ще бъдат ангажирани 206 преброители и 42 контрольори.

С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор, след което ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация .

Образци на необходимите документи и допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на СО – район „Триадица“ в рубриката „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“, както и на страницата на Националния статистически институт.

 

 Заявление за преброител и контрольор

Образец на автобиография

Съгласие за обработване на лични данни

Критерии за подбор на преброители и контрольори

НСИ-преброители-съобщение

Заповед на Председателя на НСИ за определяне на цени и ставки за дейностите по преброяването