24.04 2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ АТЕЛИЕ

На основание чл. 46, ал. 1, т.6 Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с извършване на адресна регистрация, съгласно чл. 92 Закона за гражданската регистрация (ЗГР), с оглед преценка условията за извършване на регистрация в  помещения (обекти), който съгласно документи за собственост, представляват – ателие, или обект, който не може да се …