19.04 2018

Представяне на Проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот

На 18-ти април от 18,00ч., в Клуб на район “Триадица”, ул. “Йордан Йовков” № 13, се проведе представяне на Проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ I – “за озеленяване с режим на ТГО”, УПИ II “за ожс”, изменение на профил на улица по о.т.241-о.т.182 и по …