19.03 2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ

ЗАПОВЕД №РТР19-РД56-56/19.03.2019г. На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с направени предложения за промяна на действащата организация на движението в кв. „Гоце Делчев“, СО-Район „Триадица“ НАРЕЖДАМ: На 28.03.2019 /четвъртък/ от 18:00 ч. в помещението находящо се на адрес: гр. София, жк. Гоце Делчев, бул.България, между бл.5А …